หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์และบริการ >บริการด้านประกันภัย
 
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ประกันภัยส่วนบุคคล

PA อุ่นใจเพื่อพ่อ  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
›PA เพื่อพ่อของคุณและผู้เป็นพ่อ ไทยพาณิชย์สามัคคีฯ มอบให้พ่อทุกคน
PA อุ่นใจ  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
›อุ่นใจได้ทุกที่ ทุกเวลากับ PA อุ่นใจ ประกันภัยส่วนบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
PA  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
›ไม่เพียงแต่เป็นประกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังมีค่าดำรงชีพกรณีทุพพลภาพอีกด้วย
Health Focus
›อุ่นใจกับค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริง ด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ Health Focusประกันภัยที่อยู่อาศัย

บ้านอุ่นใจ
›น้ำท่วมและพายุใกล้บ้านแล้ว ซื้อประกันภัยบ้านอุ่นใจได้ที่ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

พิทักษ์โจรกรรม
›คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล...ก็อุ่นใจได้
Campaign

› PA MCMC
› กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับแคมเปญพิเศษลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 
ศูนย์ซ่อมอุ่นใจ
Webboard RM