“ แจ้งเคลม แผ่นดินไหว / ลมพายุ / พายุลูกเห็บ "


ลูกค้าที่ได้รับความเสียหาย โปรดติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
โดยสามารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

หรือ โทร. ติดต่อที่หมายเลข 02 5559157
ท่านสามารถติดต่อได้ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.
หรือ ช่องทาง Line ที่ ID Line : smg_eq1 หรือ smg_eq2 หรือ smg_eq3

Download แบบฟอร์ม แจ้งเคลม แผ่นดินไหว / ลมพายุ / พายุลูกเห็บ